• Ευχαριστούμε που επιλέξατε την αθλητική συνάντηση Cardio Run Ανοικτός Αγώνας Δρόμου Ανδρών & Γυναικών 3 & 8 Χιλιόμετρα. Για να εγγραφείτε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής.

 • (Οδός – Αριθμός – Περιοχή)
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

  Δηλώνω υπεύθυνα ότι συμμετέχω στην εκδήλωση με προσωπική μου ευθύνη και γνωρίζω ότι η συμμετοχή μου δημιουργεί κινδύνους για τη σωματική μου ακεραιότητα από ασθένεια ή τραυματισμό έως και θάνατο. Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία άλλη υποχρέωση πέρα από ό,τι προβλέπεται στους κανονισμούς.

  Ακόμη, δηλώνω ότι διάβασα προσεκτικά τους κανονισμούς του αγώνα και δεν πρόκειται να διεκδικήσω οποιαδήποτε αποζημίωση από πιθανές βλάβες που ενδεχομένως υποστώ από ατύχημα κατά τη διάρκεια του αγώνα ή από οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκληθεί πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος του Cardio Run - Ανοικτού Αγώνα Δρόμου Ανδρών & Γυναικών 3 & 8 Χιλιόμετρα.

  Απαλλάσσω τους διοργανωτές από οποιαδήποτε ευθύνη κι από οποιεσδήποτε διεκδικήσεις μου που ενδεχόμενα θα προκύψουν στη διάρκεια του Cardio Run - Ανοικτού Αγώνα Δρόμου Ανδρών & Γυναικών 3 & 8 Χιλιόμετρα.

  Το φωτογραφικό υλικό του αγώνα ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για προωθητικούς λόγους. Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει αυτόματη αποδοχή των κανονισμών και συναίνεση στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση..

 • ΠΡΟΣΟΧΗ!
  Η συμμετοχή στον αγώνα θεωρείται ολοκληρωμένη με την κατάθεση του παραβόλου 10€, εντός 3 ημερών από την ηλεκτρονική δήλωση.
  Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο του δρομέα.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.